Konopné produkty

V našej ponuke máme viacero produktov z konope. Medzi nimi aj konopné kvapky s 10% obsahom CBD. Sú šetrne vyextrahované z konopy siatej odrody Futura 75, ktorá má vysoký obsah CBD (cannabidiolu). V ponúkaných “full spectrum” kvapkách je zachované všetko zdraviu prospešné z rastlín. V čistom prostredí kopaníc ich pre Vás vypestoval farmár Ďurko. My naozaj vieme, čo predávame, keďže celý produkt od siatia, ručného zberu, sušenia, extrakciu až po balenie je z našej produkcie.

Konopa siata je rastlina, ktorá má po stáročia všestranné využitie. V súčasnej dobe zažívame jej renesanciu. Slúži na výrobu tkanín a oblečenia, papiera, vykurovanie, izoláciu stavieb,

alebo ako potravina. Ľudia v rôznych kultúrach dlhodobo pozorovali pozitívny účinok na zdravie, a to hlavne účinok cannabidiolu (CBD). CBD v našich kvapkách predstavuje nehalucinogénny fytokanabioid získaný tetrafluóretánovou extrakciou zo samičích kvetov konopy siatej. Potenciálne terapeutické využitie CBD je pri liečbe epilepsie, ďalších neurologických diagnóz, ale aj dermatologických problémov, depresie, manažmentu závislostí, uvoľnenia napätia a nespavosti. CBD znižuje vnímanie bolesti a má aj protizápalové, anti-oxidačné a neuroprotektívne účinky (VanDolah a kol 2019). Možné anti-tumorové účinky CBD v súčasnosti skúmajú mnohé vedecké tímy po celom svete (Seltzer a kol. 2020).  Medzi ďalšie aktívne látky z konope, ktoré majú blahodarný vplyv na organizmus patria terpény, a to karyofylén a limonén.  Karyofylén účinkuje proti úzkosti a tiež znižuje vnímanie bolesti (anti-nociceptívny efekt), limonén má anti-oxidačnú a potenciálne anti-tumorovú aktivitu. V kvapkách sa nachádzajú aj stopové množstvá ďalších telu prospešných fytokanabioidov, flavonoidov a lipidov.

Použité zdroje:
Van Dolah a kol.:Clinicians’guide to cannabidiol and hemp oil. Mayo. Clin. Proc. 2019, 94:(9):1840-1851.
Seltzer a kol. :Cannabidiol (CBD) as a Promising Anti-Cancer Drug . Cancers. 2020, 12, 3203.

Scroll to Top